Thu Hien Nguyen

Thu Hien Nguyen

Founder & CEO, Mimi Organic Fashion

Vietnam