Polona Pergar Guzaj

Polona Pergar Guzaj

Manager, 4E d.o.o.

Slovenia

Že vrsto let se v različnih panogah in organizacijah ukvarjam se s področji, povezanimi z upravljanjem organizacij (upravljanje tveganj, skladnost in etičnost poslovanja, notranje revidiranje in korporativno upravljanje).
Od leta 2014 delujem v družbi 4E, pomoč pri upravljanju organizacij in obvladovanju prevar, d.o.o., kjer vodim različne projekte, od zunanjih presoj kakovosti, repozicioniranja funkcije notranje revizije, vpeljevanju in razvoju upravljanja tveganj, optimiziranje poslovanja, pa tudi projekte na področju preprečevanja in odkrivanja prevar. Ob tem pa še vedno uživam tudi v operativnem izvajanju funkcije notranje revizije.